รับซื้อกะลามะพร้าว กะลาปาล์ม ถ่านกะลามะพร้าว ถ่านกะลาปาล์ม ทั่วประเทศ

ถ่านกะลามะพร้าว เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิต Activated Carbon ถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าว คาร์โบกาญจน์ มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนเกษตรกรไทย และชุมชนไทย โดยการรับซื้อทั้งถ่านกะลามะพร้าว และกะลามะพร้าว ถ่านกะลาปาล์ม และกะลาปาล์ม เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับคนไทย และนำวัตถุดิบกะลามะพร้าว มาผ่านกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ถ่านกัมมันต์ที่มีคุณภาพ เพื่อใช้ใน อุตสาหกรรมน้ำดื่ม เครื่องดื่ม ระบบบำบัดน้ำเสีย สารกรองน้ำ ระบบบำบัดอากาศ คืนสิ่งแวดล้อมที่ดีสู่สังคมไทย

กะลา4

แผนกรับซื้อกะลามะพร้าว กะลาปาล์ม ถ่านกะลามะพร้าว ถ่านกะลาปาล์ม

  • คุณกฤษฎ์ กาญจนบัตร ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ โทร 081-863-7147
  • คุณกีรติ ทวีศักดิ์วิชิตชัย    เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ โทร 098-689-9475
  • คุณสยาม กาษร เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ โทร 083-296-5652
  • คุณสมหวัง พันธุ์ดนตรี เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ โทร 081-868-9425