ถ่านกัมมันต์ของคาร์โบกาญจน์ ประเภทสำหรับกรองน้ำ ใช้เทคโนโลยี่ชั้นสูงในการผลิต มีมาตรฐานคุณภาพสูง เป็นไปตามมาตรฐาน NSF 61 , NSF 42 , PROP 65  มีประสิทธิภาพในการกำจัดโมเลกุลของสารอินทรีย์ต่างๆ รวมทั้งสารระเหยอินทรีย์(VOCs)  สารตกค้างจากสารฆ่าเชื้อ (DBPs)  สารประกอบกลุ่มคลอรีน(Chlorinated)  คลอรามีน(Chloramine)  โพลี่ไซคลิกไฮโดคาร์บอน (Polycyclic Hydrocarbon)   โลหะหนัก (Heavy Metal)  สารที่มีสี  สารพิษ (Toxin)  และน้ำมัน(Oil)   มีความแข็งสูงมาก การดูดจับสูงมาก มีขนาดรูพรุนและขนาดเม็ดถ่านที่เหมาะสมสำหรับใช้กับงานต่างๆเช่น น้ำดื่ม น้ำบริโภค  น้ำใช้ในอุตสาหกรรม การบำบัดน้ำทิ้งและน้ำเสีย  ถ่านกัมมันต์ชนิดพิเศษได้แก่ ชนิดเคลือบสาร (Impregnated) สำหรับฆ่าเชื้อโรค-จุลินทรีย์  ชนิด Catalytic สำหรับกำจัดสารประกอบกำมะถันและคลอรามีน    ชนิดมีเหล็กน้อย(Low Iron)  ชนิดมีคลอไรด์น้อย(Low Chloride)  ชนิดล้างแบบพิเศษ(Water Washed)  และชนิดสำหรับผลิตน้ำบริสุทธิ์ยิ่งยวด(Ultra pure) สำหรับการฟอกไตและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์

ถ่านกัมมันต์ของคาร์โบกาญจน์ ชนิดเม็ดและชนิดผงมีประสิทธิภาพในการกำจัดสารละลายอินทรีย์ที่เป็นที่มาของ BOD (Biological Oxygen Demand),   COD (Chemical Oxygen Demand), TOC (Total Organic Content)  และสารปนเปื้อนอื่นๆ ได้แก่ ปรอท (Mercury)   สารประกอบกำมะถัน (Sulfated Compound)  สารประกอบฮาโลเจน (Halogenated Compound)    สารก่อมะเร็ง (Carcinogen) ,   Polycyclic Hydrocarbon ,  Aromatic Compounds  รวมทั้งสารประเภทฟีนอล Phenol  and Bis-phenol A (BPA)  น้ำมัน  สี  สารตั้งต้นของสีจากระบบน้ำทิ้ง   น้ำทิ้งจากการล้าง   น้ำเสียจากอุตสาหกรรม   น้ำชะจากบ่อฝังกลบขยะ

ถ่านกัมมันต์ของคาร์โบกาญจน์ ประเภทกรองน้ำอุตสาหกรรม ใช้กรองน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม  ถ่านกัมมันต์ชนิดซิลิก้าน้อย (Low Silica) ได้พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับใช้ ในระบบการแยกเกลือออกจากน้ำ (Desalination)  น้ำป้อนเข้าหม้อไอน้ำ (Boiler) และ น้ำควบแน่นจากไอน้ำ (Condensate Water Polishing) ซึ่งต้องการให้มีซิลิก้าน้อยมากเป็นพิเศษ   มีประสิทธิภาพสูงในการดูดจับสารอินทรีย์ คลอรีน ไฮโดรคาร์บอน สารก่อมะเร็ง สารฆ่าเชื้อที่ตกค้าง  สารที่เปลี่ยนรูปมาจากสารฆ่าเชื้อ  กำจัดสารที่จะกำเนิดกลิ่นและสีที่ไม่พึงประสงค์ มีความแข็งเป็นพิเศษทนทานต่อการขัดสีอย่างรุนแรง ทำให้มีอายุการใช้งานที่นานมากขึ้น

ถ่านกัมมันต์ชนิดผงและชนิดเม็ดของคาร์โบกาญจน์ ได้มาตรฐาน NSF 61, NSF 42, PROP 65  ใช้ในการผลิตน้ำดื่ม กำจัดสารที่ทำให้เกิดกลิ่นและรส เช่น สารMIB  สารGeosmin  สีที่ไม่พึงประสงค์ สารมลพิษ สารประกอบคลอรีน (Chlorinated Hydrocarbon) สาร Trihalomethanes  สารตกค้างจากสารฆ่าเชื้อโรค สารประกอบอินทรีย์ชนิดระเหยได้  ยาปราบศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง และสารตกค้างของยาปราบศัตรูพืชและยาฆ่าแมลง

ถ่านกัมมันต์ของคาร์โบกาญจน์ ได้มาตรฐาน NSF 61, NSF 42, PROP 65 ใช้ดูดจับสารที่ก่อให้เกิดสีและสารอินทรีย์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลน้อย ปานกลางและสูง กำจัดสารคลอรีนและสารคลอรามีนที่เหลือ ดูดจับสารเคมีที่เกิดขึ้นหลังทำปฏิกิริยาในน้ำ เช่น Trihalomethanes   ทำให้เครื่องดื่มมีรสชาติ สีและกลิ่นที่ถูกต้อง   มีฝุ่นน้อย (Low Dust) และเถ้าน้อย ( Low Ash) ไม่มีสารปนเปื้อนโลหะหนัก เช่น สารหนู (Arsenic )  มีความแข็งสูงมาก

ถ่านกัมมันต์เกรดบริสุทธิ์สูง สำหรับใช้ผลิตน้ำบริสุทธิ์ยิ่งยวด มีการกำจัดสารไฮโดรคาร์บอน คลอรีน ไอออนที่ละลายน้ำ และก๊าซที่ละลายน้ำได้ ออกจากน้ำ ซึ่งสารเหล่านี้สามารถสร้างความเสียหายให้กับ ชิป ต่างๆ (Chips)  ที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ถ่านกัมมันต์รุ่นนี้มีคุณสมบัติการดูดจับที่เหนือกว่าและมีความบริสุทธิ์สูงมาก มีความแข็งที่เหนือกว่าช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบกรองน้ำได้ และสามารถนำไปฟื้นฟูสภาพเพื่อนำกลับมาใช้ได้ใหม่

ถ่านกัมมันต์สำหรับอุตสาหกรรมผลิตเครื่องกรองน้ำชนิดใช้ในบ้านเรือน สำหรับกำจัดสารปนเปื้อนที่เป็นพิษ สารอินทรีย์ และสารมลพิษชนิด อนินทรีย์  สารคลอรีน  สารที่ก่อให้เกิดกลิ่น สี และรสที่ไม่พึงประสงค์   มีค่าเถ้าน้อยมาก (Low Ash)  ฝุ่นน้อยมาก (Low Dust) เหล็กน้อยมาก (Low Iron) และ คลอไรด์น้อยมาก (Low Chloride)  ความแข็งสูงมาก  สัดส่วนของเม็ดถ่านที่แน่นอนสม่ำเสมอเพิ่มประสิทธิภาพในการกรอง ไม่เกิดปัญหาเรื่องแรงต้านจากสารกรอง (Pressure Drop)   มีชนิดพิเศษเคลือบด้วยธาตุเงินเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรีย  ได้มาตรฐานของ USEPA leaching standard และชนิดดูดจับสารปนเปื้อนชนิดเฉพาะเจาะจง เช่น สารคลอรามีน(Chloramine)   สารปรอท (Mercury) สารแคดเมี่ยม (Cadmium) และโลหะหนักต่างๆ สารประกอบกำมะถัน (Sulfur compounds)

ถ่านกัมมันต์ กำจัดสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ในการเกษตรที่ทำให้น้ำในดินปนเปื้อนมีมลพิษสูง ได้แก่สารประกอบอินทรีย์ชนิดระเหยได้  (VOCs)  และสารประกอบคลอรีนไฮโดรคาร์บอน (Chlorinated Hydrocarbon)  TOC (Total Organic Carbons), TOX (Total Organic Halides), และ DOC (Dissolved Organic Compounds) ใช้บำบัดโดยตรงหรือใช้ร่วมกับระบบบำบัดอื่นๆ

ถ่านกัมมันต์สามารถนำไปใช้กำจัดสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ในการเกษตรที่ทำให้น้ำในดินปนเปื้อนมีมลพิษสูง ได้แก่สารประกอบอินทรีย์ชนิดระเหยได้  (VOCs)  และสารประกอบคลอรีนไฮโดรคาร์บอน (Chlorinated Hydrocarbon)  TOC (Total Organic Carbons), TOX (Total Organic Halides), และ DOC (Dissolved Organic Compounds) ใช้บำบัดโดยตรงหรือใช้ร่วมกับระบบบำบัดอื่นๆ

ถ่านกัมมันต์ของคาร์โบกาญจน์ ดูดจับสารคลอรามีนและสารอินทรีย์ที่ละลายอยู่ในสระว่ายน้ำและน้ำในตู้ปลา ยับยั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในตู้ปลา ด้วยการดูดจับสารเคมีที่เป็นมลพิษและสารพิษจากสาหร่าย กำจัดสารตกค้างที่เปลี่ยนรูปมาจากสารฆ่าเชื้อโรค เช่น Trihalomethanes (THM)   สารคลอรามีน (Chloramines)  โอโซนส่วนเกิน และสารระคายเคืองต่อดวงตาและอวัยวะทางเดินหายใจของนักว่ายน้ำ