• สนับสนุนผลิตภัณฑ์และแบรนด์
  • ปรึกษาด้านเทคนิคให้ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานของลูกค้า
  • ติดต่อเชื่อมโยงทั่วถึงกันในเครือข่าย
  • บริหารจัดการเรื่อง Shipping การนำสินค้าเข้า-ออกจากท่าเรือ และการจัดส่งสินค้า
  • บริหารปริมาณสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
  • บริการเข้าถึงด้านข่าวสาร ข้อมูลและการพัฒนา
  • ห้องปฏิบัติการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้า