คาร์โบกาญจน์จำหน่ายถ่านกัมมันต์ชนิดเม็ดและชนิดผง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารสากล รวมทั้งมาตรฐาน Food Chemical Codex (FCC)   สำหรับความต้องการใช้งานที่หลากหลายในอุตสาหกรรมอาหาร มีความสะอาดบริสุทธิ์สูง มีค่า pH ที่พอดี มีประสิทธิภาพในการดูดจับสารไฮโดรคาร์บอนที่ก่อมะเร็ง โมเลกุลของสี โมเลกุลตั้งต้นที่จะก่อให้เกิดสี ไอระเหยของสารประกอบประเภทสารอินทรีย์ VOCs และสารปนเปื้อนต่างๆ ที่พบในกระบวนการผลิตอาหารหลายประเภท ช่วยเพิ่มความสวยงามและน่าพอใจเนื่องมาจากการมีประสิทธิภาพในการกำจัด สี รสชาติและกลิ่นไม่พึงประสงค์

ถ่านกัมมันต์เกรดสำหรับอาหารของคาร์โบกาญจน์ ช่วยทำให้สารปรุงแต่งและสารเติมแต่งอาหารมีความบริสุทธิ์ ได้แก่ น้ำเชื่อมจากข้าวโพด น้ำตาล กลูโคลส เจลาติน กลีเซอรีน และผงชูรส (MSG)  ด้วยคุณลักษณะที่มีความสะอาดบริสุทธิ์และการดูดจับสูงมาก ทำให้มีการการดูดจับสารเคมีปนเปื้อน สารประกอบมีสีที่ไม่พึงประสงค์ สารก่อมะเร็ง สารพวก HMS  รวมทั้งสารปนเปื้อนชนิดสารประกอบอินทรีย์และสารอนินทรีย์   ผลิตได้มาตราฐานเป็นไปตาม Food Chemical Codex  (FCC)

คาร์โบกาญจน์ผลิตถ่านกัมมันต์ชนิดผงที่เจาะจงผลิตขึ้นมาสำหรับการกรองให้น้ำมันพืช น้ำมันมะพร้าว น้ำมันที่ได้จากอาหารและจากทะเล ให้บริสุทธิ์สะอาด  ใช้กำจัดกลิ่นและสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ใช้ดูดจับโมเลกุลสารปนเปื้อนหลายชนิด  สารปนเปื้อนด้วยสารก่อมะเร็ง จำพวก Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs),   Heavy Poly Nucleic Aromatics (HPNA), สารอินทรีย์ตกค้าง ได้แก่ ไดออกซิน (Dioxins),  Polychlorinated Biphenyls (PCB), ยาฆ่าแมลงและยาฆ่าวัชพืช   ผลิตได้มาตรฐานของ Food Chemical Codex (FCC)

คาร์โบกาญจน์ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านกัมมันต์ประเภทขจัดสารคาเฟอีนที่ใช้ในระดับผู้บริโภค สำหรับเครื่องดื่มกาแฟ และเมล็ดกาแฟ   ในขณะเดียวกันก็มีถ่านกัมมันต์ที่ใช้ในระดับอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าประเภทคาเฟอีนต่ำด้วย   สำหรับในระดับผู้บริโภคนั้นถ่านกัมมันต์ชนิดเกรดอาหารสามารถใช้ได้แบบเป็นกระดาษกรองและหรือเป็นแบบซองที่แช่ในเครื่องดื่มน้ำชา หรือกาแฟ    ความสามารถในการลดคาเฟอีนได้ตั้งแต่ 40-60%  ขึ้นอยู่กับเวลาที่สัมผัส (Contact Time)   ถ่านกัมมันต์ของเราถูกผลิตด้วยวิธีพิเศษเพื่อใช้ในการสกัดสารคาเฟอีน   นอกเหนือจากการใช้วิธีอื่นๆ เช่นการสกัดด้วยน้ำ การสกัดด้วยคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ หรือการสกัดด้วยสารเคมีชนิดตัวทำละลาย