ถ่านกัมมันต์ของคาร์โบกาญจน์ ประเภทสำหรับกรองอากาศ มีประสิทธิภาพสามารถกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ สารอินทรีย์ระเหย และสารเคมีอันตรายจากอากาศและก๊าซ กรองอากาศภายในห้องโดยสาร กรองอากาศสำหรับห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และที่เก็บเอกสาร การกำจัดสารปนเปื้อนที่มีฤทธิ์กัดกร่อนในห้องควบคุม กรองอากาศของห้องอุปกรณ์    ใช้ในระบบการดูดจับแบบใช้การเปลี่ยนแปลงความดัน (Pressure Swing Adsorption)    มีโครงสร้างรูพรุนขนาดเล็กจำนวนมากเป็นพิเศษ (Highly Microporous) เพื่อดักจับแม้แต่ VOC ที่เล็กที่สุด ใช้กรองคาร์บอนไดออกไซด์ให้สะอาด การนำสารทำละลายกลับมาใช้ซ้ำ (Solvent Recovery)

shutterstock_104737493
shutterstock_560795242

ถ่านกัมมันต์ของคาร์โบกาญจน์ ประเภทสำหรับอากาศ  ได้มุ่งเน้นเป็นพิเศษในเรื่องการปกป้องผู้คน ต่อสู้ควันพิษและก๊าซต่างๆ มีทั้งชนิดเกรดมาตรฐานและชนิดเคลือบสารเคมีสำหรับหน้ากากชนิด A, B, E, K, ABE และ ABEK สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม และหน้ากากที่ใช้ในธุรกิจต่างๆ  ใช้กำจัดสารปนเปื้อนอินทรีย์ VOC  ไฮโดรเจนซัลไฟด์ คลอรีน ไฮโดรเจนไซยาไนด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ อาไซน์ ฟอสฟีน ซารีน  คลอโรไพไครน์ ฟอร์มาลดีไฮด์ และก๊าซกรดอื่น ๆ  ตลอดจนก๊าซอัลคาไล รวมทั้งแอมโมเนีย และเอมีน โดยการใช้กระบวนการดูดจับทางฟิสิกส์ และ ทางเคมี

shutterstock_82515547
shutterstock_201248774

ถ่านกัมมันต์ของคาร์โบกาญจน์สำหรับการใช้งานทางทหารซึ่งรวมถึงชุดทหาร หน้ากากและเครื่องช่วยหายใจ (หน้ากากป้องกันเบื้องต้น  หน้ากากเฉพาะบุคคล และเครื่องกรองป้องกันโดยรวม) มีประสิทธิภาพมากในการต่อต้านสารเคมี สารชีวภาพ รังสีและนิวเคลียร์ (CBRN)      ถ่านกัมมันต์ประเภทนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันอาวุธเคมี รวมทั้งกำจัดสารทำลายระบบเลือด เช่นไฮโดรเจนไซยาไนด์  ไซยาโนเจน  คลอไรด์และสารหนู  สารทำลายระบบประสาท  สาร Sarin  และสารก่อให้เกิดน้ำตา Chloropicrin    นอกจากนี้เรายังนำเสนอถ่านกัมมันต์สำหรับเครื่องกรองอากาศที่ใช้ในรถถัง ยานพาหนะ และบังเกอร์เพื่อป้องกันสารพิษ

shutterstock_428369278
shutterstock_70380355

ถ่านกัมมันต์ของคาร์โบกาญจน์ใช้กำจัดและบำบัดก๊าซเสียจากอุตสาหกรรม ได้แก่ โททอลไฮโดรคาร์บอน (THC), สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) , Chlorobenzene, Acrylonitrile, Styrene Polymer, BAPP , Tri Phenyl Phosphate ,  Non Methyl Hydrocarbons (NMHC ) , ฟีนอล (Phenols)   และบิส-ฟีนอล เอ  (BPA)

shutterstock_337239941
shutterstock_366569879

ถ่านกัมมันต์ของคาร์โบกาญจน์ ผลิตขึ้นเป็นพิเศษเพื่อใช้ในการบำบัดก๊าซไอเสีย ก๊าซจากระบบเตาเผา ส่วนใหญ่เป็นไดออกซิน(Dioxins), ฟูแรน (Furans) ไอระเหยของปรอท (Volatile Mercury) และก๊าซพิษอื่นๆอีกมาก

shutterstock_1056550787

ถ่านกัมมันต์ของคาร์โบกาญจน์ มีชนิดที่ใช้สำหรับนำสารทำละลายกลับมาใช้ซ้ำ(Solvent Recovery)  เช่น อะซิโตน ไซโคลเฮกเซน  คาร์บอนไดซัลไฟด์ โทลูอีน และ เมธิลเอธิลคีโตน

shutterstock_1119523775
shutterstock_530865091

ถ่านกัมมันต์ใช้สำหรับการฟอกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอุตสาหกรรมการผลิตและการแยกก๊าซ  ใช้ฟอกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการหมักเบียร์

shutterstock_191643227
shutterstock_1063515836

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซเติมแต่งในหลายอุตสาหกรรม เช่น เบียร์  เครื่องดื่ม และเครื่องดื่มอัดลมอื่น ๆ  เนื่องจากการเป็นก๊าซเติมแต่ง จึงถูกกำหนดให้ต้องได้รับการฟอกหรือกรองให้สะอาดก่อนที่จะถูกนำมาใช้    คาร์โบกาญจน์ผลิตถ่านกัมมันต์สำหรับการกรองการฟอกก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ให้บริสุทธิ์  เพื่อขจัดกลิ่น  สารอินทรีย์ สารอะโรเมติก สารปรุงแต่งและสารปนเปื้อนอื่นๆเช่น H2S และ Mercaptans

gas1
water7
shutterstock_1023550021
Picture13

ถ่านกัมมันต์ของคาร์โบกาญจน์ ประเภทสำหรับการบำบัดก๊าซจากน้ำเสียได้รับการออกแบบมาเพื่อกำจัดกลิ่นเหม็นและกลิ่นฉุน ซึ่งเกิดจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และสารประกอบกำมะถันอินทรีย์ ที่ปล่อยออกมาในสถานีสูบน้ำ  บ่อตกตะกอน และห้องบีบอัดตะกอน ของโรงงานบำบัดน้ำเสีย

shutterstock_716065876
shutterstock_258122939

คาร์โบกาญจน์ ผลิตและจำหน่ายถ่านกัมมันต์ประเภทกรองอากาศเพื่อบำบัดอากาศและใช้อากาศแบบหมุนเวียน เพื่อควบคุมกลิ่นและกำจัด สารปนเปื้อนอินทรีย์ สารอนินทรีย์ และสารพิษต่างๆ    ใช้ในระบบระบายอากาศทั่วไปหรือเครื่องปรับอากาศในอาคารขนาดใหญ่  สถานีรถไฟใต้ดิน  การกรองอากาศในเรือดำน้ำ ในห้องปฏิบัติการ ในเครื่องดูดควันในครัว ตู้เย็น  เครื่องดูดฝุ่นและเครื่องถ่ายเอกสาร การกำจัดโอโซนส่วนเกิน

shutterstock_763830409
shutterstock_551194903

ใช้ถ่านกัมมันต์กรองอากาศในห้องควบคุมและพื้นที่ปิดอื่นๆในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการปนเปื้อนด้วยก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่สามารถส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความอ่อนไหว   บำบัดอากาศในห้องเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และที่เก็บเอกสาร ซึ่งสารปนเปื้อนที่สำคัญคือ Formaldehyde และก๊าซที่เป็นกรด ได้แก่ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์

shutterstock_794191993
shutterstock_691639543

ถ่านกัมมันต์ของคาร์โบกาญจน์ มีประสิทธิภาพสูงมากในการขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์  สารอินทรีย์  กำมะถันไดออกไซด์  ไอเสียรถยนต์  และก๊าซมลพิษอื่น ๆ ที่เข้ามาทางระบบระบายอากาศและเครื่องปรับอากาศ   มีประสิทธิภาพสำหรับการฟอกอากาศภายในยานพาหนะ เพื่อส่งอากาศบริสุทธิ์ไปยังผู้โดยสาร อากาศยาน รถยนต์ รถโดยสาร  และใช้ในอุปกรณ์ควบคุมการสูญเสียจากการระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิง(ELCD) ในรถยนต์

shutterstock_416416402
Picture14

ถ่านกัมมันต์คุณภาพสูงคาร์โบกาญจน์ใช้ในระบบการเปลี่ยนแปลงความดัน (Pressure Swing) ในธุรกิจผลิตก๊าซไฮโดรเจนชนิดสังเคราะห์ขนาดใหญ่    ใช้ในการแยกคาร์บอนไดออกไซด์     ใช้ในโรงกลั่นน้ำมันใช้เพื่อกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์    ใช้แยกไนโตรเจนจากก๊าซมีเทนในโรงงานผลิตก๊าซมีเทน  และใช้ในการผลิตก๊าซแอมโมเนีย

shutterstock_735665134
shutterstock_164604326

ถ่านกัมมันต์ของคาร์โบกาญจน์เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ใช้กำจัดสารปนเปื้อน เช่น Mercaptans , H2S และ CO2 ออกจากอากาศที่ป้อนเข้าระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟอกก๊าซธรรมชาติให้บริสุทธิ์  กำจัดสารประกอบกำมะถัน ปรอท สารปนเปื้อนชนิดอินทรีย์สาร และสารปนเปื้อนอื่น ๆ ที่พบในก๊าซเหล่านี้

shutterstock_1126563461
gas2

ถ่านกัมมันต์เกรดสูงชนิดผลิตจากกะลามะพร้าว ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีพิเศษเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บก๊าซได้หลายชนิด สารกึ่งระเหย รวมทั้งสารปนเปื้อนน้ำหนักโมเลกุลต่ำในควันบุหรี่ เช่น อัลดีไฮด์ ไซยาไนด์ คีโตน ไฮโดรคาร์บอน พิริดีน และสารอื่นๆ

Picture4
shutterstock_34040773

ถ่านกัมมันต์เกรดพิเศษสำหรับการเก็บก๊าซ ANG  ผลิตขึ้นเพื่อให้สามารถบรรจุก๊าซธรรมชาติในถังเก็บ (Volumertric Methane Storage)ได้ปริมาตรเพิ่มขึ้นมากกว่าถังปกติได้มากหลายเท่า

shutterstock_158023340
shutterstock_529476475

ถ่านกัมมันต์ของคาร์โบกาญจน์ ใช้งานด้านนิวเคลียร์  ใช้กำจัดกัมมันตภาพรังสีไอโอดีนและเมทธิลไอโอดีน ใช้ในส่วนยับยั้งนิวเคลียร์ (Nuclear Delay Bed)  กำจัดกัมมันตภาพรังสีไอโอดีน-131และไอโซโทป  กำจัดแก๊สซีนอนและคริปทอนที่ถูกปล่อยออกมาจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์