shutterstock_1059703691

การใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานหลักในปัจจุบันนี้มีเพิ่มขึ้นมาก ได้ก่อให้เกิดการใช้แบตเตอรี่และอุปกรณ์จัดเก็บพลังงานเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะตัวเก็บประจุ  อุปกรณ์ที่มีการพัฒนาแบบปฏิวัติพลิกโฉมก้าวหน้าไปเลยคือตัวเก็บประจุไฟฟ้าแบบสองชั้น (EDLC) หรือเรียกว่าตัวเก็บประจุจำนวนยิ่งยวด / ULTRACAPACITOR / SUPERCAPACITOR  ซึ่งพบได้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย ตั้งแต่อุปกรณ์ที่ใช้กันอยู่เป็นประจำ ได้แก่ แล็ปท็อป ยานพาหนะชนิดไฮบริดและชนิดไฟฟ้า  ไปจนถึงกังหันลม   ผลิตภัณฑ์ EDLC มีความจุไฟฟ้าสูงมากและมีความต้านทานภายในที่ต่ำมาก (ESR)