น้ำ

ถ่านกัมมันต์ของคาร์โบกาญจน์ ประเภทสำหรับกรองน้ำ ใช้เทคโนโลยี่ชั้นสูงในการผลิต มีมาตรฐานคุณภาพสูง เป็นไปตามมาตรฐาน NSF 61 , NSF 42 , PROP 65 มีประสิทธิภาพในการกำจัดโมเลกุลของสารอินทรีย์ต่างๆ รวมทั้งสารระเหยอินทรีย์(VOCs) สารตกค้างจากสารฆ่าเชื้อ (DBPs) สารประกอบกลุ่มคลอรีน(Chlorinated)

อากาศ และ ก๊าซ

ถ่านกัมมันต์ของคาร์โบกาญจน์ ประเภทสำหรับกรองอากาศ มีประสิทธิภาพสามารถกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ สารอินทรีย์ระเหย และสารเคมีอันตรายจากอากาศและก๊าซ กรองอากาศภายในห้องโดยสาร กรองอากาศสำหรับห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และที่เก็บเอกสาร การกำจัดสารปนเปื้อนที่มีฤทธิ์กัดกร่อนในห้องควบคุม กรองอากาศของห้องอุปกรณ์

อาหาร

คาร์โบกาญจน์จำหน่ายถ่านกัมมันต์ชนิดเม็ดและชนิดผง ซึ่งเป็นไปตามมาตราฐานผลิตภัณฑ์อาหารสากล รวมทั้งมาตรฐาน Food Chemical Codex (FCC) สำหรับความต้องการใช้งานที่หลากหลายในอุตสาหกรรมอาหาร มีความสะอาดบริสุทธิ์สูง มีค่า pH ที่พอดี มีประสิทธิภาพในการดูดจับสารไฮโดรคาร์บอนที่ก่อมะเร็ง โมเลกุลของสี

พลังงาน

การใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานหลักในปัจจุบันนี้มีเพิ่มขึ้นมาก ได้ก่อให้เกิดการใช้แบตเตอรี่และอุปกรณ์จัดเก็บพลังงานเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะตัวเก็บประจุ อุปกรณ์ที่มีการพัฒนาแบบปฏิวัตพลิกโฉมก้าวหน้าไปเลยคือตัวเก็บประจุไฟฟ้าแบบสองชั้น (EDLC) หรือเรียกว่าตัวเก็บประจุจำนวนยิ่งยวด/ ULTRACAPACITOR / SUPERCAPACITOR

ทองคำ

คาร์โบกาญจน์ ผลิตและจัดจำหน่าย ถ่านกัมมันต์ให้กับเหมืองที่สำคัญหลายๆเหมืองทั่วโลก ด้วยความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคการผลิตที่สืบทอดกันต่อๆมาเป็นอย่างดีด้วยทักษะความชำนาญการผลิตและความเชี่ยวชาญทางเทคนิค เป็นถ่านกัมมันต์ชนิดกะลามะพร้าวที่มีรูพรุนขนาดเล็กจำนวนมากเป็นพิเศษ มีความแข็งอย่างแท้จริง

การใช้ถ่านกัมมันต์ในรูปแบบอื่นๆ

ใช้สำหรับงานอุตสาหกรรมเคมี การผลิตปุ๋ย กรดอินทรีย์ เช่น กรดซิตริก กรดแลคติค กรดแทนนิค และ สารอินทรีย์ที่มีความสำคัญทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น สาร Polyols สาร Pentaerythritol ใช้ในอุตสาหกรรมเคมีอนินทรีย์ ได้แก่ การชุบด้วยไฟฟ้า การผลิตกรดไฮโดรคลอริก และการผลิตกรดฟอสฟอริค