shutterstock_355435700
shutterstock_355436369

ใช้สำหรับงานอุตสาหกรรมเคมี  การผลิตปุ๋ย  กรดอินทรีย์ เช่น กรดซิตริก กรดแลคติค กรดแทนนิค และ สารอินทรีย์ที่มีความสำคัญทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น สาร Polyols   สาร Pentaerythritol    ใช้ในอุตสาหกรรมเคมีอนินทรีย์  ได้แก่ การชุบด้วยไฟฟ้า การผลิตกรดไฮโดรคลอริก  และการผลิตกรดฟอสฟอริค     ขจัดสิ่งสกปรกที่สะสมอยู่ในสารอนินทรีย์และสารที่ตกค้างจากโลหะที่ชุบ    ใช้ในการกำจัดสารอินทรีย์ และสารปนเปื้อนต่างๆ  ในกรดไฮโดรคลอริก  และกรดฟอสฟอริค    ถ่านกัมมันต์ชนิด Catalyst ใช้ในการผลิตสารเคมีและพีวีซี  การแยกน้ำมันในอุตสาหกรรมพลาสติก  และโรงกลั่นน้ำมัน

shutterstock_331288130
shutterstock_1147805261

ใช้เป็นยาแก้พิษ  ด้วยกลไกการดูดจับสารพิษที่อยู่ในระบบทางเดินอาหาร   มีความบริสุทธิ์สูงมาก มีความสามารถในการดูดจับสูงมากในขณะที่ใช้ปริมาณน้อย   ใช้กรองผลิตภัณฑ์ประเภทบำบัดรักษา สารเติมแต่ง และผลิตภัณฑ์ทางเภสัชอื่น ๆ   สำหรับการฟอกสีและการทำให้บริสุทธิ์ กำจัดสารปนเปื้อนในการผลิตยาปฏิชีวนะเช่น Penicillin ในการผลิตวิตามินเช่น A, D, E, K, B, C, H และ Folic acid